מגמות פוליטיות | מנהיגות נשית

כוח עולה או הטעייה מספרית?

מהזירה המקומית לזירה העולמית, הנהגת נשים והשתתפותן בפוליטיקה מוגבלת. למרות עלייה במספר הנשים ברמות הכוח הפוליטיות הגבוהות ביותר, אי-השוויון המגדרי הנרחב נמשך

מהזירה המקומית לזירה העולמית, הנהגת נשים והשתתפותן בפוליטיקה מוגבלת. נשים לא מיוצגות בצורה מספקת בתור בוחרות, כמו גם בתפקידים מובילים, בין אם בתפקידים נבחרים, בשירות המדינה, במגזר הפרטי או באקדמיה. וזאת למרות יכולותיהן המוכחות כמנהיגות וכסוכנות שינוי, וזכותן להשתתף באופן שווה בממשל דמוקרטי.

מפת נשים בפוליטיקה 2021 של Inter-Parliamentary Union) IPU)  וארגון  UN Women מציגה דירוג עולמי של נשים בתפקידי ביצוע, ממשלה ופרלמנט החל מה- 1 בינואר 2021. הנתונים מצביעים על שיאים של כל הזמנים במספר המדינות עם נשים המכהנות כראשי מדינה או ראשי ממשלה, כמו גם עבור חלקן העולמי של נשים המכהנות כ-שרות בממשלות. למרות עלייה במספר הנשים ברמות הכוח הפוליטיות הגבוהות ביותר, אי-השוויון המגדרי הנרחב נמשך: ההתקדמות בקרב הנשים המחזיקות בתיקי שרים האטה, עם עלייה קטנה בלבד מ-21.3% בשנת 2020 ל – 21.9% בשנת 2021. בנוסף, מספר המדינות ללא נשים כלל  בשלטון גדל ורק 25.5% מהפרלמנטרים הלאומיים הן נשים, לעומת 24.9% בשנה הקודמת. תיקי השרים אותן מחזיקות נשים הינם בעיקר תיקים המכסים עניינים חברתיים, ענייני נשים ושוויון מגדרי. תיק הסביבה או האנרגיה זינק מהמקום השלישי למקום הראשון ב -1 בינואר 2021 בתיקי השרים המוחזקים על ידי נשים. עם זאת, חלקן של נשים בתיקי הנמצאים בהנהגת גברים בדרך כלל, גדל מעט בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020, לדוגמה, ישנם כיום 13.5% מתיקי הביטחון מוחזקים על ידי נשים לעומת 11.9% לפני כשנה, ו- 11.5% מתיקי הפיננסים לעומת 10.1% לפני שנה[1].

נשים מתמודדות עם מכשולים בדרך להשתתף בחיים הפוליטיים. חסמים מבניים באמצעות חוקים ומוסדות מפלים עדיין מגבילים את אפשרויות הנשים להתמודד על תפקידים. כפי שצויין בהחלטת האסיפה הכללית של האו"ם בשנת 2011 בנושא השתתפות פוליטית של נשים, "נשים בכל חלקי העולם ממשיכות להיות שוליות במידה רבה מהתחום הפוליטי, לעתים קרובות כתוצאה מחוקים, פרקטיקות, עמדות וסטריאוטיפים מגדריים מפלים, רמות נמוכות של השכלה, חוסר גישה לשירותי בריאות וההשפעה הבלתי מידתית של העוני על נשים"[2].

נשים בודדות התגברו על המכשולים הללו, אבל עבור נשים בכללותן, שדה המשחק הפוליטי צריך להיות שווה הזדמנויות, ובעל הזדמנויות פתוחות לכל. פרופ' דוד פסיג התייחס למנהיגות נשית בספרו "המפלה החמישית" כמנהיגות "כוונתי כאן היא להלך הרוח ולתבנית המנטלית אשר טומנים בחובם שאר רוח שמבין אחרת את בעיות הדור ושיהיה מסוגל לחולל רעיונות חדשים ושונים כדי לפתור אותן. כוונתי לדפוס חשיבה שמסוגל להבין בדרך חדשה דילמות עתיקות יומין ולהציע רעיונות מהפכניים שיש בכוחם לדחוף ולהניע קדימה את ההגות היהודית למחוזות חדשים ורלוונטיים לעידן החמישי, בהתחשב באתגריה ובייחודה ההיסטוריים של ריבונות מודרנית בארץ מכורה. כוונתי ליכולתה של הנשיות להוסיף ממד של סגנון ארגוני, של סגנון מנהיגותי ושל הלך רוח יצירתי לנדבכים שהתפתחו בארבעת העידנים הקודמים"[3].


[1] https://www.ipu.org/news/women-in-politics-2021

[2] https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation

[3] המפלה החמישית, דוד פסיג