Mega Lab

מעבדת "על" לפיתוח ובניית מודלים לארגון מורכב מסתגל

קצת עלינו...

מסלול המגה לאב

מסלול ה – Mega Lab  הוקם על מנת לפתח מגוון מודלים של בתי ספר הפועלים בסביבת הנורמלי החדש (NewNormal) כארגון מורכב מסתגל. ה – Mega Lab כמעבדת "על" תקבץ תחתיה מגוון יוזמות פרוטופיות בהתאמה למודלים המפותחים בתהליך פיתוח ייחודי הנעשה בשיתוף פעולה בין גופי המו"פ החינוכי בישראל ובקשר עם פרויקט חינוך 2030 של ה – OECD.

מטרת המהלך:

לאתר, לגבש ולבחון מודלים אפשריים לבתי ספר תואמי הנורמלי החדש, כארגון מורכב מסתגל, אשר יתאימו למציאות הקיימת והעתידית, ויתרמו לאפקטיביות גבוהה יותר ולתוצאות פדגוגיות טובות יותר של החינוך הפורמלי ושאינו פורמלי במוסדות החינוך השונים ובלמידה לאורך החיים.

   ליצור מודלים בני קיימא ולעצב "תבנית אב" לשם הפצה עתידית לכל בעלי העניין.

חומרי עבודה

מפגש 1 – 1.11.2020 הצגת המסלול ומיקוד בארגון מורכב מסתגל  – סדנת אנטי שביר  

מצגת

הקלטת המפגש

מפגש 2 – 3.1.2021 מודל בשלות – כלי לאבחון עצמי בי"ס כארגון מורכב מסתגל

מצגת

כלי עבודה – ארגון מורכב מסתגל

הקלטת המפגש

מפגש 3 –  7.3.2021 שלב ביניים – בחינת התהליך ושיפור התהליך באמצעות כלי  AAR  

הקלטת המפגש

כלי AAR

אסדרה דינמית

סדנאות נוספות

ניהול פרוייקטים  

ניהול סיכונים  

מפגש 4 – 2.5.2021 ביתא מחנכים ; מידול באמצעות קנבס מלווה

מצגת

מידול – מתכון לעיצוב מודל 

הקלטת המפגש

מפגש 5 – 24.6.2021 חגיגת סיום

פרוטופיה פארק 

הקלטת המפגש

שי לסיום

תפקיד בפרויקט/ארגון  שם הנציג תפקיד בפרויקט/ארגון  שם הנציג
מנהלת מערך המו"פ והפעילות מירב זרביב רשת חינוך – אמית הילית פינקלשטיין
חברי צוות מערך מו"פ  ד"ר איריס פינטו נועה שיין
ד"ר עופר מורגנשטרן רשת חינוך – אורט יואל רוטשילד
ריבי ארצי מיכל בירן
ד"ר עדי וגרהוף  ערי חינוך יעקב הכט
איילה צדוק הקרן לעידוד יוזמות מיקה דפני 
תמיר הופמן מנדל גיא לוי
שי פנצ׳בסקי ביתא ירושלים – מחנכים ומנהל חינוך י-ם  ורוניקה ירון
ולך עינת  השאם עכאוי
רענן ארבל מופ"ת שרון גרינברג
ד"ר טל שריר ברנקו וייס – רשת בתי ספר אורנה פרידמן
רונית דרורי קרן רוזין
רשת חינוך – עמלתחום חדשנות ותקשוב רשת עמל ד"ר רונית אשכנזי  סיגל סטרשנוב 
רפאלה בלאס  מינהל חברה ונוער  עמליה לואין
רעות מידד METC מרכז ההדרכה  בינלאומי לחינוך יהודית רוזנטל
לב  ברמן תובנות בחינוך שרון מאיו
סמדר חדד ערי חינוך יעקב הכט
שרונה לנגר חמ״ד תומר גרוסמן
שרה הלפרין מיכל דה האן
יהודית זליגמן דורי 40-20-40 מיכל זק
אלה קדמי (בי"ס עמק חרוד) מנדל ו – OECD גיא לוי