קלפי מגמות עתיד

8 שאלות מסקרנות על העתיד

לפניכם 28 כרטיסים:

  • בצד ימין – 20 כרטיסי מגמות לפי אשכולות ה-steep ( חברתי, טכנולוגי, כלכלי, סביבתי ופוליטי)
  • בצד שמאל – 8 כרטיסי פעולה.

כל משתתפ.ת בתור.ה

לוחץ על אחת הספרות שמופיעות בכרטיסי הפעולה, הכרטיס יפתח ותתגלה הנחיה. פעל.י לפיה.
המשתתפים רשאים לשאול שאלות תוך כדי, להוסיף להחסיר,לערער ולנהל שיח אודות המשימה.


סיימתם לשחק?
מצאתם תובנות חדשות החשובות ומקדמות את המוסד החינוכי שלכם?

אל תהססו לנסות ליישם אותן, הלכה למעשה, במוסד החינוכי.

שאלות המחקר

כיצד מגמות עתיד יכולות להשפיע על החלטות ארגוניות (של המוסד החינוכי) ואישיות (של חברי/ות צוות ההוראה)?

הקלטת חדר מגמות עתיד, במפגש הפארק 11.1.2022

8 שאלות על העתיד

בחרו מגמה.

מה לדעתכם יהיה תרחיש של העתיד הפרוע בהתייחס למגמה?

וכיצד על עולם החינוך להיערך אליו כבר היום.

בחרו מגמה

מה לדעתכם יהיה התרחיש של עתיד רצוי בהתייחס למגמה?

וכיצד על עולם החינוך להיערך אליו כבר היום.

בחרו שתי מגמות 

הציעו תרחיש אפשרי המשלב ביניהן ונסו להציע כיצד עולם החינוך יכול להיערך אליו.

בחרו מגמה

מה הייתם מוסיפים או משנים בתכנית הלימודים הקיימת כך שתיתן מענה לאתגרים וההזדמנויות שעולים ממנה?

בחרו מגמה

מה הייתם מוסיפים או משנים בהתנהלות הארגונית שלכם כך שתיתן מענה לאתגרים וההזדמנויות שעולים ממנה?

בחרו שתי מגמות

האחת, בעלת השפעה רצויה והשניה, בעלת השפעה בלתי רצויה. והסבירו מדוע בחרתם בהן. 

בחרו מגמה

הציעו שתיים/שלוש השלכות מיידיות על עולם החינוך (יכולות להיות חיוביות ושליליות)

בחרו במגמה 

בהנחה שהמגמה תהיה בירידה כתבו כיצד לדעתכם היא עשויה להשפיע על עולם החינוך.

8 השאלות

לצפייה בכל שאלה עברו עם העכבר על הכרטיסים הצבעוניים לשלפניכם:

שאלה ראשונה

בחרו מגמה. מה לדעתכם יהיה תרחיש של העתיד הפרוע בהתייחס למגמה? וכיצד על עולם החינוך להיערך אליו כבר היום.

שאלה שניה

בחרו מגמה. מה לדעתכם יהיה התרחיש של עתיד רצוי בהתייחס למגמה? וכיצד על עולם החינוך להיערך אליו כבר היום.

שאלה שלישית

בחרו שתי מגמות.  הציעו תרחיש אפשרי המשלב ביניהן ונסו להציע כיצד עולם החינוך יכול להיערך אליו.

שאלה רביעית

בחרו מגמה. מה הייתם מוסיפים או משנים בתכנית הלימודים הקיימת כך שתיתן מענה לאתגרים וההזדמנויות שעולים ממנה?

שאלה חמישית

בחרו מגמה. מה הייתם מוסיפים או משנים בהתנהלות הארגונית שלכם כך שתיתן מענה לאתגרים וההזדמנויות שעולים ממנה?

שאלה שישית

בחרו שתי מגמות. האחת, בעלת השפעה רצויה והשניה, בעלת השפעה בלתי רצויה. והסבירו מדוע בחרתם בהן. 

שאלה שביעית

בחרו מגמה. הציעו שתיים/שלוש השלכות מיידיות על עולם החינוך (יכולות להיות חיוביות ושליליות)

שאלה שמינית

בחרו במגמה. בהנחה שהמגמה תהיה בירידה כתבו כיצד לדעתכם היא עשויה להשפיע על עולם החינוך.