אודות פארק אקסטרים

מדריך ביקור בפארק אקסטרים

תוכנית מפגשי הפארק

בכל חודש מושקות שתי תחנות חדשנות במיני-סדנאות התנסות.
במהלך החודש יש 2-3 מפגשי ״בית פתוח״ –  זום פתוח למעוניינות ולמעוניינים להתייעץ עם צוות הפארק.