עתיד ההוראה

מה אם הרובוטים יחליפו את המורים?

רקע על עתיד ההוראה

מגפת הקורונה, מזמנת לנו את האפשרות לעצור לרגע ולהסתכל על המכלול על מנת לעצב את תפיסת המורה העתידי ולהגדיר מחדש את תפקידו ומקומו. המסמך הנוכחי הינו זרקור ממוקד על מגמות, תמונת עתיד והמלצות יישומיות לעתיד ההוראה, ומהווה תמצית של מסמך רחב יותר הכולל רקע תיאורטי רחב, למעוניינים בהרחבה ובהעמקה.

המסמך מורכב מהפרקים הבאים:

  1. מגמות – בצבוצים ואותות מהשטח – שתחילתן בטרום קורונה אך הועצמו משמעותית לאור
  2. אילוץ הקורונה. זאת באמצעות מחקרים מהעולם, וחיישנות שטח
  3. תמונת עתיד ההוראה לתשפ״ב – עיצוב תרחישים לפיה ם יוגדרו המלצות פרקטיות לפעילות הן לטווח הקצרתשפ״ב  והן לטווח הארוך.
  4. המלצות – לטווח הקרוב והמיידי שניתן ליישמן כבר בתחילת תשפ"ב.

קישור למסמך

תקציר הזרקור, במצגת

 

שאלות המחקר המסקרנות את החוקרים

המחקר על עתיד ההוראה הינו רחב מאד, וכולל זיהוי של הרבה מאד כיווני שינוי אפשריים. יחד עם זאת, שאלות המחקר שלנו בתחנת ״עתיד ההוראה״ ממוקדות בשני הכיוונים של מוקדי התחנה:

  1. אילו תפקידים חדשים יצטרפו בעתיד לחדר המורים, כלומר לסל התפקידים הנהוג כיום במוסדות חינוך?
  2. כיצד מוסדות החינוך , ומערכת החינוך בכלל, יכולים לטפח את השלומות  (wellbeing) של חברות וחברי צוות המוסד? במה צריך להתמקד ולהשקיע במיוחד?