כותרת ראשית של המוקד

כותרת משנית של המוקד - טיזר, שאלה, ..

תקציר של 1-3 משפטים, בפונט גדול

רקע על המוקד הספציפי (רקע כללי על התחנה כולה אין צורך להעלות כאן, יועלה רק בדף התחנה)

כאן אשלב טקסט, סרטונים, מסמכים.

אפצל בין מספר ״טאבים״ של האקורדיון בהתאם לסוג וכמות המידע

שאלות המחקר

1-2 שאלות המחקר. משפט לכל אחד. אפשר גם משפט מבוא על השאלות.

לפני שנתחיל: כותרת

סרטון על הנושא. בהעדפה קצר, עם טוויסט, מעורר השראה, הומור רצוי, פרוע רצוי,

התנסויות במוקד [שם המוקד]

כאן לתאר כיצד אנו ממליצים להתנסות במוסד החינוכי. למשל כיצד אפשר להרחיב את ההתנסות הקצרצרה במפגש החשיפה להתנסות יותר מעמיקה עם יותר אנשים מהמוסד החינוכי.

הקלטת חדר ההתנסות במפגש החשיפה

שילוב ההקלטה

המשוב שלכם ישדרג את המחקר!

המשוב המעמיק שלכם על התחנה והמוקד יסייעו לנו לשדרג את המחקר.

כאן אעלה את טבלת הפאדלטים של התחנה

רקע על התחנה בה נמצא המוקד. מתחת אשלב את ״הריבוע ״ של התחנה
מוקדים נוספים בתחנת [שם התחנה]