מבחנים באינטרנט פתוח

השתלמות

אודות ההשתלמות

כאן הסבר אודות ההשתלמות – מטרותיה וכו׳.

תוכנית ההשתלמות

תוכנית ההשתלמות – טבלה עם תיאור כל מפגש.

האם להכניס גם תאריכים, קישורים לזום וכו׳? – לא בטוח כי התוכן מיועד גם לכאלה שלא ישתתפו

מדריך למשתמש.ת

כאן להסביר כיצד אפשר להשמש בחומרים, במסגרת קורס מאורגן או ללמידה עצמית

כל המפגשים [הקליקו על התמונות]

הצגת הניסוי, סיפור המעשה, רציונאל הערכה תחילה, ממצאי המחקר והצגה של מחוון לפיתוח שאלות מא"פ


 

מחוון השאלה: העמקה ראשונית במחוון פיתוח שאלות עם אינטרנט פתוח: ניתוח של חמש הקטגוריות ותרגולן.


 

כשירויות מידעניות דיגיטליות ואנושיות


 

מחוון לבדיקת תשובות ובינה מלאכותית


 

הטקסונומיה של מיומנויות מא"פ | מהות השינוי – מעבר מפרדיגמת רכישת ידע לפרדיגמת רכישת כשירויות.