מבחנים עם אינטרנט פתוח | מפגש 3 - כשירויות מידעניות דיגטליות ואנושיות

מבחנים באינטרנו פתוח מחייבים ומזמנים כשירויות חדשות!