כיצד מעריכים ם את התשובות?

מחוון לבדיקת תשובות. וגם - מבחנים עם אינטרנט פתוח בעידן הבינה המלאכותית