מפגש שלישי

שותפויות כמדיניות

נושאי המפגש

  • הרחבת הידע, שפה ומושגים בתחום החדשנות
  • זיהוי קבעונות והכרות קצרה עם עקרונות החדשנות החדשה
  • הכרות עם כלי הקנבס לניסוח מיזם ופיתוח הרעיונות שעלו בפורום לכדי מיזמים שניתן ליישם

שותפויות כמדיניות

קנבס גנרי מרעיון למיזם