מפגש שני | 15.2

שותפויות

נושאי המפגש

  • להמשיך ולבסס מרחב מקצועי מזמן דיאלוג ושותפות
  • לחזק את ההתייחסות למגמות עתיד והשפעתן העכשוית והעתידית | בחינה משותפת של מגמת עתיד "דור המסכים"
  • היכרות עם מושגים ברגולציה שיתופית
  • בחינת השותפות המתהווה בפורום
  • תרגול מגוון נקודות מבט של שותפי עניין סביב סוגיות הפורום

מצגות המפגש

מגמת המסכים – אתגרים והזדמנויות | ד"ר טל שריר

שותפויות – גישות ומודלים | ד"ר טל שריר