גיוון מקורות האנרגיה ופיתוח אנרגיות מתחדשות

מגמה חברתית

היעד המרכזי של משרד האנרגיה הוא שחרור מתלות במקורות אנרגיה מתכלים ובראשם דלק מאובנים (פחם, נפט וגז), שהוא משאב יקר ומזהם, ושחלק ניכר ממאגריו מצוי במדינות שאין להן קשרים מסחריים עם ישראל.[283] אנרגיה מתחדשת, המופקת ממקורות סולאריים וניצול רוחות, עשויה להחליף את דלקי המאובנים באופן מלא ולהפוך למקור הכוח העולמי עד שנת[284].2050  על פי הערכות, השוק העולמי למוצרים ולשירותים ירוקים, הנאמד ב-5 טריליון דולר, כולל שלושה תחומים מרכזיים: הפחתת פחמן, ייצור אנרגיות מתחדשות ותחום הסביבה[285], כפי שעולה תרשים 40, המציג את תחומי השוק הירוק ופעילותו. הנפקות חדשות של אג"ח סביבתיות, חברתיות ובנות- קיימא ברחבי העולם, הן של ממשלות והן של תאגידים, כבר הגיעו ב-2021 לסך של 575 מיליארד דולר, 100 מיליארד דולר יותר מאשר בכל שנת 2020[286]. על היעדים העולמיים להפחתת פחמן הוחלט  בוועידת האקלים בפריז, שהתקיימה בסוף 2015, ושבה התחייבו מנהיגי מדינות העולם לגבש עד סוף שנת 2020 חזון, יעדים ואסטרטגיה למעבר לכלכלות דלות פחמן ואף לאפס את הפליטות עד לשנת 2050[287]. בישראל כיום כ-3% מהאנרגיה מיוצרת ממקורות מתחדשים, בעיקר אנרגיית שמש (תרשים 41). ב-139 מדינות ברחבי העולם, וישראל ביניהן,  ניתן יהיה לייצר 100% מהאנרגיה באמצעות אנרגיות מתחדשות עד שנת 2050. במחקר שערכו בסטנפורד, ארה"ב, מוצעת תוכנית המפרטת כיצד תוכל ישראל  להפיק את כל האנרגיה הדרושה לה מאנרגיות מתחדשות,[288] כפי שמוצג בתרשים 42.

תרשים 40  השוק הירוק ותחומי הפעילות במסגרתו[289]

 

תרשים 41 שיעור אנרגיה מתחדשת מכלל התפוקה, לפי מדינה[290]

 

תרשים 42  הצעה לשימוש ב100% אנרגיה מתחדשת בישראל[291]

 

 

[283] , [284] ,[285] ,[286][287][288] , [289], [290], [291]

מופיעה גם ב:
,
,
2021

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

2020

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.