ספרים

ספרי הפמ"ע שפורסמו

פמ"ע 2020

מהדורה שלישית

פדגוגיה מוטת עתיד: מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות

המהדורה השלישית בסדרת ספרי פדגוגיה מוטת עתיד (פמ״ע) מתאר מודל משותף ומעודכן של תפישת הפמ״ע ותפישת חינוך 2030 של ה OECD.
לפרטים לחצו

פמ"ע 2019

מהדורה שניה

פדגוגיה מוטת עתיד – מצפן מערכתי במציאות משתנה

שואלים אותנו לא פעם מדוע הפדגוגיה שעיצבנו מכונה ״מוטת״ עתיד. “מוטה”, כי אנחנו נמצאים בהווה ונוטים קדימה לעתיד, כי אנחנו פורשים מוטת התבוננות רחבה ומתקדמת …
לפרטים לחצו >>

פמ״ע 2018

מהדורה ראשונה 2018

מתווה מדיניות מו״פ לפדגוגיה מוטת עתיד | מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות

1200‭ ‬ תובנות‭ ‬שניסחו‭ ‬ 150‭ ‬ א.נשים 181‭ ‬מגמות‭ ‬עתידיות 55‭ ‬ אתגרים‭ ‬חינוכיים 32‭ ‬ המלצות‭ ‬מעשיות 20‭ ‬ ראיונות‭ ‬עם‭ ‬מומחים 6‭ ‬ …
לצפייה לחצו