ארגון מורכב מסתגל

תפיסה המקדמת למידה ארגונית, זמישות וחשיבת עתיד, שיכולה לעזור לארגוני חינוך להתמודד עם מגמות השינוי במגוון תחומים, ולהמשיך לספק חינוך רלוונטי במציאות החדשה, המורכבת והעמומה.
ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף
/ ינואר, 2022

ארגוני חינוך הם ארגונים חברתיים, מורכבים ודינמיים, הנדרשים לספק חינוך רלוונטי, תוך שהם מתמודדים, כמו ארגונים רבים אחרים, עם מציאות תנודתית, אי ודאית, מורכבת ועמומה, המאפיינת את המציאות החדשה. בנוסף, משפיעות על התנהלותם של ארגוני החינוך מגמות שינוי במגוון תחומי חיים, והם נדרשים ליישם תפישה ארגונית של מערכת מורכבת מסתגלת, על מנת שיוכלו לתפקד באופן אנטי-שביר במציאות זו.

תפיסת 'ארגון מורכב מסתגל' רואה בארגון מערכת אקולוגית חיה (אקו-סיסטם), תומכת ומאפשרת, שבעלי העניין הפועלים בו הם אוטונומיים ופעלנים, מקיימים ביניהם קשרי גומלין מורכבים, ומנווטים יחד לאורו של מצפן ארגוני, המגדיר באופן ברור את המדיניות הפדגוגית והארגונית שלהם, בדרך להשגת תפקוד מערכתי מיטבי ומימוש יעדיהם.

תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל, כוללת בתוכה תפישות של ארגון לומד, זמיש וחושב עתיד, והיא חלה על ארגוני חינוך בכל הרבדים של מערכת החינוך. יישום התפישה יכול להתבצע באופן הדרגתי, במהלך רב שנתי וספירלי, שמתאים לקצב ולמיקוד של כל ארגון.

ארגון חינוך המעוניין ליישם את התפישה, יכול להיעזר ב'מודל הבשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל'.

 

ארגון מורכב מסתגל

ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

/ ינואר, 2022

ממי נאסף המידע וכיצד. במידת הצורך ובקיצור.

במידת האפשר, להוסיף תרשים שמתאר את השלבי המתודולוגיה מלווים בהסבר מילולי.