דו"ח Zoom in Zoom out

בזמן משבר הקורונה, התקיים שיח עמיתים עם אנשי חינוך, שעסק בכלים שמסייעים לשדה החינוכי להתמודד בזמן המשבר. חוברת זו מאפשרת הצצה לעשייה ולתובנות שעלו בשיח - ביחס לתכנון מערך הלמידה, פרקטיקות פדגוגיות ייחודיות, והדרכים לשמור על קשר עם כלל בעלי העניין.
/ אפריל, 2020

משבר הקורנה חייב התגייסות של כל השותפים בחינוך – תלמידים, הורים וצוותי חינוך – ביציאה למסע משותף אל הלא נודע ואל עיצוב החינוך בדרכים נוספות השונות ממה שהכרנו עד כה.

עוד כשהקורונה היתה בחיתוליה, ערכנו מפגשי בוטיק עם אנשי מפתח, כדי להבין איך ישפיע המשבר על עולם החינוך. הרעיון היה לפנות לאנשים הנמצאים בחזית העשייה החינוכית, ולבקש מהם להפיץ את הטוב החינוכי שקורה בבית ספרם לטובת כלל המערכת החינוכית.

חוברת זו מאפשרת הצצה אותנטית לעשייה החינוכית הענפה, לתובנות המרכזיות ולפרקטיקות לעבדו בשטח  – החל ברמה התכנונית של מערך הלמידה, דרך פרקטיקות פדגוגיות ייחודיות, וכלה בדרכים לשמירה על קשר עם כלל השותפים בעשיה החינוכית.

אנו מאמינים שהקולות מהשטח יהוו עבורכם השראה, והזדמנות נוספת לדמיין, להרגיש, לחשוב ולעשות "חינוכים" אחרים אפשריים.