דו"ח פיתוח AGENCY אצל תלמידים

הדו"ח ממשיג מהו Agency, מציג מודלים חינוכיים ועקרונות פעולה לפיתוח תוכנית חינוכית לטיפוח Agency בקרב תלמידים וכלים להערכה. הדו"ח מיועד לכל מי שהמושג מעניין אותו ולאנשי חינוך המעוניינים לטפח Agency אצל תלמידיהם.
ד"ר ערן ברק מדינה
/ מאי 2020

הדו"ח הוא תוצר של מעבדת פדגוגיה מוטת עתיד, שהוקמה על ידי המו"פ כדי להתמודד עם הצורך להתאים את החינוך לצורכי ההווה והעתיד.

הדו"ח מתרכז במושג Agency, המוגדר באמצעות מסוגלות ומחוללות עצמית ומיקוד שליטה פנימי, ונדון כמאפיין של תהליך הלמידה וכמטרה שלה. הדו"ח מציג מודלים חינוכיים שהתפתחו במעבדה ועקרונות פעולה לפיתוח תוכנית חינוכית לטיפוח Agency בקרב תלמידים. בנוסף, מוצגים בו כלים להערכה, שיכולים לסייע לבתי ספר המעוניינים לפתח תוכניות בתחום זה.

הדו"ח מיועד לכל מי שהמושג מעניין אותו ולאנשי חינוך המעוניינים לטפח Agency אצל תלמידיהם.