הוראה ולמידה במרחבים עירוניים

אתגרים פדגוגיים+מרחב עירוני=שינוי. כיצד מהווה המרחב העירוני כלי עבודה לפיתוח פדגוגיה? כיצד יהפכו המורים למומחים בפדגוגיה במרחבים משתנים? כיצד נפתח פדגוגיה של הדדיות בין צרכים?
קרן דביר ושושי בר-אלי

אתגרים פדגוגיים+מרחב עירוני=שינוי. כיצד מהווה המרחב העירוני כלי עבודה לפיתוח פדגוגיה? כיצד יהפכו המורים למומחים בפדגוגיה במרחבים משתנים? כיצד נפתח פדגוגיה של הדדיות בין צרכים תוכן ומרחב? איזו אסטרטגיה אנו נדרשים לפתח בטווח המיידי ולטווח הרחוק?

המסמך מתאר פיתוח שיתופי של כלים להכרת והבנת הפדגוגיה במרחבים העירוניים, כך שניתן לשלב בהם הוראה ולמידה א-פורמלית עם פורמלית, ולפתח שיח פדגוגי המאפשר הוראה ולמידה זמישות (אג'יליות). מיפוי מרחבים עירוניים והאפיון הפדגוגי שלהם מקנה "פיגומים" לעבודת המורים, ומייצר תחושת ודאות ויכולת בקרה שלהם.

במסמך מוצגת שיטת אפיון פדגוגי ייחודית, שפותחה תוך הישענות על המודל KIS – Knowledge and Innovation Spaces, הכוללת: קונטקסט, רכיבי המרחב, תכונותיו ואופיו, הפעילות המתרחשת בו והתדמית שלו.

במסמך מובאות דוגמאות לאפיון מרחב פדגוגי, שכוללות התייחסות ל: רכיבי המרחב ופעילותו, אופיו של המרחב ויתרונותיו, אתגרי המרחב וחסמיו.

הוראה ולמידה במרחבים עירוניים

קרן דביר ושושי בר-אלי