השבחת ההוראה בביה"ס – תוכנית מרום

חומרים, כלים ורעיונות המיועדים לכם, צוותי החינוך וההוראה בבתי הספר של תוכנית מרום, שמעוניינים לערוך מהלך של השבחת ההוראה בביה"ס.
/ אוקטובר 2019

כלי לבניית צוות מו"פ בית ספרי שיוביל את מהלך השבחת ההוראה בכיתות. הכלי מיועד לצוותי החינוך וההוראה בבתי הספר של תוכנית מרום, שמעוניינים לערוך מהלך של השבחת ההוראה בביה"ס. במובן זה, הוא מתווסף לשורת חומרים של תוכנית מרום שעניינם בניית תשתיות, ביסוס מנגנונים ושגרות עבודה. החומרים הללו אמורים לאפשר לכם צעד נוסף: לפתוח את דלת הכיתה, לבדוק כיצד מלמדים כיום בבית הספר שלכם, להחליט לאן ראוי להפליג – ולחולל יחד שינוי לטובה.