חינוך במציאות החדשה – ערכת ניהול – על-יסודי

ערכה ייחודית זו מיועדת לחזק את התמודדות המנהלים במציאות המשתנה. היא כוללת התייחסות לרציונל ניהולי מבוסס אתגרים והזדמנויות, לצד היבטים של תכנון, מיפוי ורפלקציה, הוראה והכשרת מורים, התאמת תכניות לימודים, שותפויות, סביבות למידה ופיתוח תשתיות.
/ אוגוסט 2020

ערכה ייחודית זו מיועדת לחזק את התמודדות המנהלים במציאות המשתנה. היא כוללת התייחסות לרציונל ניהולי מבוסס אתגרים והזדמנויות, לצד היבטים של תכנון, מיפוי ורפלקציה, הוראה והכשרת מורים, התאמת תכניות לימודים, שותפויות, סביבות למידה ופיתוח תשתיות.