מחקר הערכה קהילות יישום

בחינת המידה בה מוצר חינוכי עומד בהבטחתו גם בסביבה שונה מסביבת הפיתוח שלו, וזיהוי התנאים ליישום מוצלח שלו בשלוש קהילות פדגוגיה: מצוינות, תיווך פרוצדורות רפואיות וקיימות.
/ יוני 2019

מחקר הערכה בקהילת יישום בוחן את המידה בה מוצר חינוכי עומד בהבטחה שלו בסביבה שונה מהסביבה שבה פותח, דרך בדיקת שלושה ממדי פעילות בית ספרית הקשורים להטמעתו:
ממד טיפוח ופיתוח צוות – גיוס והכשרת צוות להטמעת המוצר בשכבות הנבחרות
הממד הפדגוגי – יצירת/ הוספת רכיבים חדשים למערך העשייה הבית ספרי
הממד הארגוני – בניית/יצירת תשתיות להטמעת וקיימות המוצר החינוכי

במסמך מוצגים מדדי ביצוע והצלחה, כולל נתונים שיש לאסוף ופעולות נדרשות במסגרת המחקר, סביב שלוש קהילות פדגוגיה: מצוינות, תיווך פרוצדורות רפואיות וקיימות, במטרה לברר את התנאים הנדרשים ליישום מוצלח של המוצר בקרב קהל היעד של המזמין.

מחקר ההערכה ינסה לאפיין אינדיקציות להצלחה בהטמעת עקרונות ורכיבי המוצר; לזהות מאפייני בית ספר וצוות שמהווים גורמים מעודדים או חסמים להטמעת המוצר; לאפיין רכיבי מוצר קלים או קשים להטמעה ושונות בין בתי ספר; ווריאציות של המוצר המקורי שמתקבלות לאחר ההטמעה. בנוסף, ייבחנו פעילויות בקהילת היישום שנתפסות כבעלות תרומה להטמעת המוצר בבית הספר, וכאלו שלא ברורה תרומתן או שיש כלפיהן ביקורת של הצוותים החינוכיים.