עיצוב מגוון מודלים של בתי ספר הפועלים כארגון מורכב מסתגל

מגוון מודלים של בתי ספר חדשניים הפועלים בסביבת המציאות החדשה כארגון מורכב מסתגל, אותם עיצבו חברי הפדרציה האלטרנטיבית של גופי המו"פ החינוכי.
/ אפריל 2021

רמת המורכבות והדינמיות של האתגרים במציאות המשתנה, מחייבת מציאת תשובות בלוחות זמנים מתקצרים והולכים, ומנהיגות ניהולית חינוכית מיטבית, המבוססת על חזון ותחושת דחיפות, לשם הנעת ויישום של יוזמות וחדשנות חינוכית, תהליכי שיפור ושינוי.

מסמך זה הוא תוצר של שיתוף פעולה ייחודי, בו חברי הפדרציה האלטרנטיבית של גופי המו"פ החינוכי עיצבו מגוון מודלים של בתי ספר חדשניים, הפועלים בסביבת המציאות החדשה.

כל מודל נבנה על בסיס קריטריונים של ארגון מורכב מסתגל, בהתאם ל"רעיון מסדר" אופייני, והתייחס לארבעה מרכיבים: לומד, מורה, מרחבי למידה והורים וקהילה. השלכות עתידיות של המודל המוצע, נבחנו בקבוצות העבודה, תוך התייחסות לחוזקות, חולשות, הזדמנויות ואתגרים עתידיים בתהליך. התהליך כולו היה מהיר ואדפטיבי, ונעשה בו שימוש בכלים של חשיבת עתיד, תהליכי שיקוף, ארגון ורה-ארגון של הידע שנוצר ונאסף.

המסמך כולל את תוצרי התהליך של הפדרציה האלטרנטיבית, בהיבטים הבאים: שמונת המודלים ברמות בשלות שונות; התהליך והמתודולוגיה של הפדרציה האלטרנטיבית; והאקוסיסטם (כולל רגולציה).

עיצוב מגוון מודלים של בתי ספר הפועלים כארגון מורכב מסתגל

/ אפריל 2021