פדגוגיה מוטת עתיד – מהדורה שניה – 2019

כיצד מערכת החינוך יכולה להכשיר את התלמידים לשגשג ולתרום במציאות עתידית ובלתי מוכרת? מודל פדגוגיה מוטת עתיד משמש כמצפן מערכתי, שבעזרתו ניתן לתכנן ולפתח חינוך חדשני ורלוונטי. במהדורה תמצאו מודל עודכן, דוגמאות יישומיות וכלים תומכים. 
/ ינואר 2019

תפקידו של כל דור הוא להכשיר את הדור הבא לקראת העתיד, אולם הסביבה בה פועלים יחידים וארגונים הופכת לדינמית וסוערת, כאשר תמורות דרמטיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה, מתרחשות בקצב הולך וגובר. האתגר הניצב בפני מערכת החינוך הוא מתן חינוך רלוונטי, המכשיר את התלמידים לשגשג ולתרום בכל ממדי החיים, במסגרת מציאות עתידית שונה ובלתי מוכרת, שבה תשובות העבר אינן מספקות בהכרח מענה לשאלות העתיד.

ארגונים מצליחים בארץ ובעולם מתאפיינים במנהיגות ובערכים המקדמים חשיבת עתיד ועיצוב עתיד רצוי. התייחסות שיטתית למגמות עתיד עולמיות ומקומיות, המציבות בפנינו אתגרים והזדמנויות, היא המפתח לקיומו של ארגון רלוונטי, מסתגל ומשגשג במציאות משתנה ורבת תהפוכות.

פדגוגיה מוטת עתיד הינה תפיסה פורצת דרך, שפותחה ונכתבה על ידי יחידת התכנון באגף מו״פ, ניסויים ויוזמות, ומשמשת מצפן מערכתי שבעזרתו ניתן לתכנן ולפתח באופן רלוונטי וחדשני את החינוך במציאות זו. שואלים אותנו לא פעם מדוע הפדגוגיה שעיצבנו מכונה ״מוטת״ עתיד. "מוטה", כי אנחנו נמצאים בהווה ונוטים קדימה לעתיד; כי אנחנו פורשים מוטת התבוננות רחבה ומתקדמת לעולמות נוספים, ככנפיים של ציפור.

המהדורה השנייה כוללת מודל מעודכן של פדגוגיה מוטת עתיד המתמקד בששת עקרונות הליבה: פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי, ומכוונת לפיתוח פדגוגי וארגוני במערכות חינוך על בסיסם. בסוף המהדורה תמצאו מפת יישומים, המציעה דוגמאות ליוזמות מעשיות בארץ ובעולם, וכן כלים דיגיטליים תומכים.

 

פדגוגיה מוטת עתיד – מהדורה שניה – 2019

/ ינואר 2019