מצפן הלמידה חינוך 2030 OECD

פרויקט חינוך 2030 של ה- OECD גיבש את "מצפן הלמידה", שכולל ומגדיר את אבני הבניין של החינוך, שיסייעו ללומדים לפתח כשירויות לעיצוב העתיד הרצוי להם, ולביסוס רווחה אישית וקולקטיבית.
נורית רון וקרן דביר
/ ינואר, 2019

לאיזה שינוי אנחנו מייחלים ? איך יראו בוגרי ובוגרות מערכת החינוך?

פרויקט חינוך 2030 של ה- OECD הוא פרויקט מתמשך, שמטרתו לסייע למערכות החינוך להגדיר את הכשירויות הנדרשות ללומדים כדי לעצב את עתידם": כשירויות הניתנות להמרה וליישום בהקשרים שונים (Transformative Competencies), שיסייעו להם להתפתח ולצמוח, ולבסס רווחה ברמה האישית והקולקטיבית. כשירויות אלו ישמשו את הלומדים לאורך כל חייהם.

הפרויקט פיתח "מצפן הלמידה" – מסגרת מושגית מתפתחת, שכוללת את אבני הבניין של החינוך – הידע, המיומנויות, העמדות והערכים – הנדרשים לעיצוב תכניות הלימודים לרכישת הכשירויות הנדרשות.

 

מצפן הלמידה חינוך 2030 OECD

נורית רון וקרן דביר

/ ינואר, 2019