מיומנויות

מערבי – חט"ב, בועיינה-נוג'ידאת

תחומי פעילות: